Bình Liêu: 100% Hội Nông dân cấp cơ sở hoàn thành đại hội

Thứ Hai, 07/05/2018, 20:06 [GMT+7]
.
.

QTV - Để tổ chức thành công Đại hội Hội nông dân huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023, đến thời điểm này 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bình Liêu đã tổ chức thành công Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở.

Việc bầu BCH Hội nông dân khóa mới được tiến hành dân chủ, công khai
Việc bầu BCH Hội nông dân khóa mới được tiến hành dân chủ, công khai

Các bước tiến hành tại các Đại hội Hội nông dân cấp cơ sở cơ bản đảm bảo nội dung theo đúng kế hoạch, hướng dẫn của Hội Nông dân huyện. Công tác bầu cử được tổ chức dân chủ, phát huy trí tuệ của đại hội; chất lượng nhân sự của BCH nhiệm kỳ mới được nâng lên góp phần tăng cường đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân.

Theo kế hoạch, Đại hội Hội Nông dân huyện Bình Liêu sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 2018. Để Đại hội được diễn ra theo đúng thời gian dự kiến, hiện nay Hội nông dân huyện Bình Liêu đã và đang tiếp tục thực hiện tốt việc tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tất cả các khâu chuẩn bị cho đại hội.

Ban Chấp hành Hội nông dân Thị trấn Bình Liêu nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Hội nông dân Thị trấn Bình Liêu nhiệm kỳ 2018 - 2023 ra mắt đại hội

Nông dân cấp cơ sở và cấp huyện, nhất là việc lựa chọn nhân sự vào BCH khóa mới. Qua đó, đảm bảo chất lượng theo hướng mở rộng dân chủ, tiêu chuẩn, cơ cấu, có tính kế thừa và phát triển, đáp ứng được yêu cầu của tổ chức Hội trong tình hình mới. Song song với công tác đại hội, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện Bình Liêu cũng thiết thực phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời gắn với những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước năm 2018.

Hoàng Gái (Trung tâm TT&VH Bình Liêu)

.
.
.
.
.
.