Cô Tô: Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023

Thứ Ba, 29/05/2018, 09:33 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 28/5, Hội Nông dân huyện Cô Tô long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Hội Nông dân huyện có 13 chi hội với tổng số 965 hội viên. Hội Nông dân huyện luôn bám sát Nghị quyết của cấp ủy Đảng, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, tạo tiền đề quan trọng phát triển toàn diện, nâng cao đời sống cho nông dân.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phong trào Hội Nông dân huyện đã có những bước phát triển, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng huyện đảo, góp phần bảo vệ vững chắc, độc lập chủ quyền biên giới biển đảo của Tổ quốc. Hội đã tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phát triển các ngành nghề Nông – Lâm – Ngư nghiệp, có những bước cải tiến về nội dung, phương thức hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tại Đại hội

Các phong trào thi đua yêu nước của Hội đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện, tổ chức Hội ngày càng phát triển, xuất hiện nhiều mô hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, tạo sức lan tỏa trong quần chúng hội viên.

Trao bằng khen cho các hội viên có thành tích cao
Trao bằng khen cho các hội viên có thành tích cao

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo tinh thần Nghị quyết các cấp đã đề ra, các chỉ tiêu chủ yếu của công tác Hội và phong trào nông dân huyện Cô Tô nhiệm kỳ 2018 – 2023 đề ra: 100% cơ sở Hội có quỹ; 100% cơ sở hội làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục; 65% trở lên hộ nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp 02 gia đình hội viên thoát nghèo trở lên; kết nạp hội viên mới từ 20-30 hội viên.

Đại hội đã bầu ra 09 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023; đồng chí Nguyễn Văn Bình tái cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2018 – 2023; bầu 06 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh lần thứ 9.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô trao cờ lưu niệm cho Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô trao cờ lưu niệm cho Đại hội

Nhân dịp này, UBND huyện Cô Tô khen thưởng 7 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào Nông dân, nhiệm kỳ 2012 – 2018.

 Nguyễn Thu - Trung tâm TTVH huyện Cô Tô                                                                                          

 

.
.
.
.
.
.