Ba Chẽ: Bồi dưỡng nghiệp vụ Văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp 2018

Thứ Bảy, 02/06/2018, 16:32 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 2/6, Huyện ủy Ba Chẽ (tỉnh Quảng Ninh) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Văn hóa công sở, đạo đức nghề nghiệp năm 2018 cho 245 cán bộ, công chức các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghệp thuộc huyện và cán bộ, công chức, viên chức UBND các xã, thị trấn.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được Thạc sỹ Văn Thị Hoàn - Giảng viên Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những kiến thức về kỹ năng giao tiếp hành chính và thực hiện văn hóa, văn minh công sở, xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, xây dựng hình ảnh tốt đẹp và phong cách làm việc khoa học trong quá trình thực thi công vụ, góp phần thực hiện công tác cải cách hành chính và nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI)  trên địa bàn huyện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng
Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị những quy tắc ứng xử trong thực thi công vụ; ý thức, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; phong cách, phương pháp làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả; qua đó giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong việc phục vụ Tổ quốc và phụng sự nhân dân./.

Ngọc Lợi (Trung tâm TT&VH Ba Chẽ)

 

 

.
.
.
.
.
.