Đông Triều tuyên dương điển hình phong trào thi đua yêu nước

Thứ Hai, 11/06/2018, 19:58 [GMT+7]
.
.

QTV - Sáng 11/6, thị xã Đông Triều đã tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) và tuyên dương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hưởng ứng lời thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm qua, cán bộ và nhân dân thị xã Đông Triều đã ra sức thi đua lao động sản xuất, tham gia kháng chiến kiến quốc, cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thị xã Đông Triều đã trở thành phong trào sâu rộng, liên tục và lan tỏa trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ các phong trào Thi đua yêu nước này đã giúp thị xã Đông Triều hoàn thành xuất sắc những lĩnh vực mũi nhọn, việc khó, việc mới và có lợi cho dân. Tiêu biểu là thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh và khu vực phía Bắc, thứ tư của cả nước.

Những năm qua, thị xã Đông Triều đã luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đánh giá kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác đấu tranh phòng chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống vào sinh hoạt thường kỳ hàng tháng của chi bộ. Cùng với phát huy tính tiền phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức, cơ quan, đơn vị, thị xã cũng đã thực hiện công khai, minh bạch các thủ tục hành chính công, các dự án và quy hoạch, đổi mới quy trình, thủ tục giao dịch trong giải quyết công việc với nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Qua đó, đã tạo những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng tích cực thi đua lao động sản xuất hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực.

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Kết quả của các phong trào đã khẳng định ý nghĩa quan trọng của việc thực hiện các phong trào thi đua ái quốc và học tập, làm theo lời Bác.  Trong thời gian tới, thị xã sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy từ thị xã đến cơ sở trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Nghị quyết số 08- NQ/TU và Quy định số 04- QĐ/TU. Đồng thời, chú trọng tuyên truyền, nhân diện các điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Nhân dịp này, UBND thị xã đã khen thưởng 35 tập thể và 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2 năm 2016, 2017.

Thu Trang - Thành Hưng (Trung tâm TT&VH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.