Ra mắt "Tổ tuần tra nhân dân"

Thứ Tư, 13/06/2018, 14:55 [GMT+7]
.
.

QTV - UBND phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vừa tổ chức công bố quyết định và ra mắt “Tổ tuần tra nhân dân” tại khu phố 6, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí.

Tổ gồm 25 thành viên (1 tổ trưởng, 3 tổ phó và các thành viên); tổ tuần tra được trang bị áo, mũ đồng phục, công cụ hỗ trợ; có nhiệm vụ thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tổ chức tuần tra kiểm soát, nắm bắt tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền, công an địa phương kịp thời có biện pháp giữ gìn, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước…

Tổ tuần tra nhân dân khu phố 6, phường Thanh Sơn TP Uông Bí ra mắt và bắt đầu đi vào hoạt động.
Tổ tuần tra nhân dân khu phố 6, phường Thanh Sơn TP Uông Bí ra mắt và bắt đầu đi vào hoạt động.

“Tổ tuần tra nhân dân” tại phường Thanh Sơn, TP Uông Bí là mô hình sáng tạo, thiết thực của TP Uông Bí nhằm phát huy sức mạnh toàn dân trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương ngày càng hiệu quả; đồng thời nhằm xã hội hóa công tác ANTT trên địa bàn phường, xã… Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và nhân dân trong công tác giữ gìn và đảm bảo ANTT tại địa phương,đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước tình hình mới.

Đây cũng chính là mô hình điểm, đầu tiên được triển khai trên địa bàn thành phố Uông Bí. Quá trình triển khai thực hiện, mô hình sẽ từng bước được hoàn chỉnh và tiếp tục nhân rộng tại các khu phố, phường xã trên địa bàn.

Tuấn Hương

.
.
.
.
.
.