Vân Đồn: 92,3% số lượng hồ sơ giải quyết đúng hạn trong Quý II/2018

Thứ Hai, 11/06/2018, 14:50 [GMT+7]
.
.

QTV - Trong Quý II năm 2018, TTHCC huyện Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) đã tiếp nhận và xử lý 2.951 hồ sơ (528 hồ sơ tồn trước, 2.423 hồ sơ mới tiếp nhận), tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 92,3%.

Các Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc 11 lĩnh vực của các phòng, ban thuộc huyện Vân Đồn đã tiếp nhận và giải quyết là 2250 hồ sơ (1153 hồ sơ  giải quyết trước hạn, 5524 hồ sơ giải quyết đúng hạn, 173 hồ sơ quá hạn); đang giải quyết 572 hồ sơ trong hạn, 129 hồ sơ đang giải quyết quá hạn thuộc lĩnh vực đất đai. Các TTHC thuộc lĩnh vực các cơ quan đơn vị ngành dọc (thuế, điện, nước, bảo hiêm và xã hội) tổng số 5778 hồ sơ, đã giải quyết 5700 hồ sơ, 78 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt 98,9%.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương hoạt động có hiệu quả
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các địa phương của huyện Vân Đồn hoạt động có hiệu quả

Bên cạnh đó, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã từ ngày 25/2 đến 25/5/2018 đã tiếp nhận tổng số 9419, trong đó đã giải quyết hồ sơ 9359 hồ sơ (3058 hồ sơ đã giải quyết trước hạn, 6291 hồ sơ đúng hạn, 10 hồ sơ đã giải quyết quá hạn); đang giải quyết 60 hồ sơ (trong đó 54 hồ sơ chưa tới thời hạn, 6 hồ sơ quá hạn).

Việc tiếp nhận và trả kết quả tại TTHCC đối với một số lĩnh vực có tần suất giao dịch thấp, không thường xuyên, trong quý II/2018, TTHCC huyện Vân Đồn đã tiếp nhận và giải quyết  58 hồ sơ (57 hồ sơ giải quyết trước thời hạn, 01 hồ sơ giải quyết quá hạn). Có thể nói rằng, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đối với một số lĩnh vực có tần suất giao dịch thấp, không thường xuyên đã đảm bảo hiệu quả sử dụng công chức, viên chức và bảo đảm giải quyết được thủ tục theo chỉ đạo.

Cán bộ TTHCC hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ
Cán bộ TTHCC hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Để quá trình thực hiện cơ chế “một cửa” được thường xuyên, cải tiến để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, thời gian tới, huyện Vân Đồn sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các TTHC theo chiều hướng cắt giảm thời gian giải quyết và các thủ tục không cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết các TTHC; áp dụng công nghệ thông tin vào thực thi công vụ nhằm tạo ra một phương thức làm việc mới có sử dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức trên địa bàn huyện./.

Ngô Hằng (Đài Vân Đồn)

.
.
.
.
.
.