6 tháng đầu năm, tỷ lệ hộ nghèo Ba Chẽ giảm xuống còn 17,1%

Thứ Năm, 05/07/2018, 08:32 [GMT+7]
.
.

QTV - Đầu năm 2018, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, còn 1.052 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 19,91%; hộ cận nghèo là 808 hộ chiếm tỷ lệ 15,29%. Huyện đặt mục tiêu phấn đấu hết năm 2018 sẽ giảm được 370 hộ nghèo.

Từ những mô hình hiệu quả đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện
Những mô hình kinh tế hiệu quả đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, ngay từ đầu năm, công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân đã được cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể huyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Huyện tập trung hỗ trợ các loại giống cây trồng, vật nuôi, vật tư, dụng cụ sản xuất; đào tạo nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thay đổi phương thức canh tác; hỗ trợ hộ nghèo vay vốn từ các nguồn vốn nông thôn mới, chương trình 135; tập trung huy động mọi nguồn lực ưu tiên cho công tác giảm nghèo.

Từ những giải pháp tích cực trên, trong 6 tháng đầu năm, huyện Ba Chẽ đã giảm được 150 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,91% xuống còn 17,1% (giảm 6,5% so với cùng kỳ năm 2017).

Trong 6 tháng cuối năm 2018, huyện Ba Chẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay, các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, tiếp cận với khoa học kỹ thuật, từ đó áp dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Bình Minh/ Trung tâm TT- VH Ba Chẽ

.
.
.
.
.
.