Ba Chẽ thu ngân sách địa bàn tăng 28% so với cùng kỳ

Thứ Hai, 02/07/2018, 19:33 [GMT+7]
.
.

QTV - Năm 2018, huyện Ba Chẽ được tỉnh giao thu ngân sách địa bàn trên địa bàn là 21,9 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, công tác thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện Ba Chẽ luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo và đảm bảo thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.

Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt gần 15  tỷ đồng, đạt 68,4% kế hoạch tỉnh giao, tăng 28 % so với cùng kỳ. Các nguồn thu đạt cao gồm: Thu từ Lệ phí trước bạ; từ tiền sử dụng đất và thu khác ngân sách.

Thu ngân sách địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm tăng 28% so với cùng kỳ
Thu ngân sách địa bàn huyện trong 6 tháng đầu năm tăng 28% so với cùng kỳ

Trong  6 tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ Thuế lĩnh vực ngoài quốc doanh; Thuế thu nhập cá nhân; Thu phí và lệ phí; Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước…tập trung cao độ thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế; thu hồi số thuế nợ đọng; tiếp tục triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các hoạt động thu hút doanh nghiệp vào đầu tư; phấn đấu đạt mức thu cả năm đạt trên 27 tỷ đồng, vượt cao  so với kế hoạch tỉnh giao

Bình Minh (Trung tâm TT- VH Ba Chẽ)

.
.
.
.
.
.