Hội nghị lần thứ 18 BCH Đảng bộ thị xã Đông Triều khóa XXIV

Thứ Hai, 02/07/2018, 17:00 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 2/7, Thị ủy Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Đông Triều khóa XXIV lần thứ 18. 

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Theo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2018, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của thị xã Đông Triều tăng 13,2% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch với mức tăng trưởng cao của lĩnh vực dịch vụ, du lịch; giá trị tăng thêm các ngành: Công nghiệp, xây dựng tăng 13,4%; dịch vụ tăng 15,3%; nông nghiệp tăng 3,6%. Thu ngân sách đạt khá, đạt 60% dự toán tỉnh giao và 59% dự toán thị xã, tăng 28% so cùng kỳ. Chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, chương trình giảm nghèo bền vững được quan tâm chỉ đạo. Công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ cương, kỷ luật hành chính được tăng cường tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh và thị xã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bước đầu tạo chuyển biến rõ nét trong cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những hạn chế trên một số lĩnh vực như: Việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 còn một số địa phương triển khai chậm, giải pháp chưa quyết liệt; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất và ngành dịch vụ đạt thấp so với kế hoạch đề ra; tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản, vốn xây dựng nông thôn mới đạt thấp; công tác dồn điền, đổi thửa của một số địa phương còn chậm tiến độ...

Trong 6 tháng cuối năm, trên cơ sở tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Nghị quyết 12- NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, thị xã Đông Triều sẽ tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực theo hướng quyết liệt, cụ thể, thiết thực; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, người dân và doanh nghiệp; phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm và người chịu trách nhiệm. Trong đó, tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh”; đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số DDCI của thị xã; tăng thu ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của thị xã.

Thu Trang - Thành Hưng ( Trung tâm TTVH Đông Triều)

.
.
.
.
.
.