Ba Chẽ thu ngân sách địa bàn tăng 46% so với cùng kỳ

Thứ Tư, 31/10/2018, 14:51 [GMT+7]
.
.

QTV - Từ đầu năm đến nay, công tác thu - chi ngân sách trên địa bàn huyện Ba Chẽ luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm, chỉ đạo các ngành chức năng huyện thực hiện đồng bộ các giải pháp nên chỉ tiêu thu ngân sách địa bàn vượt cao so với kế hoạch đề ra.

10 tháng đầu năm 2018 thu ngân sách địa bàn huyện Ba Chẽ tăng 46% so với cùng kỳ
10 tháng đầu năm 2018 thu ngân sách địa bàn huyện Ba Chẽ tăng 46% so với cùng kỳ

Tính đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt trên 24  tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ. Các nguồn thu đạt cao gồm: Thu từ Lệ phí trước bạ; thu phí và lệ phí; từ tiền sử dụng đất và thu ngân sách tại các xã, thị trấn. Theo dự kiến hết năm 2018, huyện sẽ đạt số thu trên 30 tỷ đồng

Trong  những tháng cuối năm, huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ thuế lĩnh vực ngoài quốc doanh; doanh nghiệp nhà nước địa phương; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền cho thuê mặt đất, mặt nước…tập trung cao độ thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu, chống chuyển giá, trốn thuế; thu hồi số thuế nợ đọng; tiếp tục triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả các hoạt động thu hút doanh nghiệp vào đầu tư; phấn đấu đạt mức thu cả năm vượt cao  so với kế hoạch UBND tỉnh giao.

Bình Minh - Ngọc Lợi/Trung tâm TT- VH Ba Chẽ

.
.
.
.
.
.