Cô Tô: Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính năm học 2018 - 2019

Thứ Tư, 31/10/2018, 08:46 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 30/10, Huyện ủy Cô Tô phối hợp với Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính (C240) năm học 2018 - 2019 cho 73 học viên huyện Cô Tô.

Dự lễ khai giảng có đồng chí Trần Như Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Mai Tuấn Phượng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Về phía trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ có đồng chí Phạm Hữu Kiên – Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Lớp học nhằm trang bị cho các học viên về những kiến thức cơ bản cần thiết về lý luận chính trị - hành chính. Củng cố nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ lãnh đạo, quản lý, kỹ năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình hiện nay. Đồng thời, nâng cao đạo đức cách mạng cho từng học viên, từ đó vận dụng vào công tác chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị, địa phương.

Đồng chí Trần Như Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại lễ khai giảng
Đồng chí Trần Như Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Như Long – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh về tầm quan trọng trong công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, Đảng viên. Trên cơ sở đó, đồng chí đề nghị học viên thu xếp thời gian và công việc tham gia học tập đầy đủ, đồng thời cần phải xác định động cơ học tập đúng đắn. Nghiêm túc trong học tập, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt, chấp hành tốt nội quy, quy chế của lớp học.

Sau lễ khai giảng, đồng chí Phạm Hữu Kiên – Phó Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp giảng dạy buổi học đầu tiên
Sau lễ khai giảng, đồng chí Phạm Hữu Kiên – Phó Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp giảng dạy buổi học đầu tiên

Lớp học dự kiến diễn ra trong 12 tháng, các học viên sẽ được trang những kiến thức cơ bản gồm các nội dung: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tương tưởng Hồ Chí Minh; Những vấn đề cơ bản về Đảng cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, Nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; Đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý  của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân ở cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở; Tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Bên cạnh đó, trong quá trình học tập, từng phần học, các học viên sẽ làm bài thi hết phần để đánh giá chất lượng. Cuối khóa học viên sẽ tham gia nghiên cứu thực tế, viết thu hoạch, thi tốt nghiệp, viết tiểu luận cuối khóa.

Hoàng Phương (Trung tâm Truyền thông Văn hóa Cô tô)

.
.
.
.
.
.