Tiên Yên: Bàn giao 12,203 km /12,84km mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, tỷ lệ đạt 95,03%

Thứ Tư, 31/10/2018, 14:40 [GMT+7]
.
.

QTV - Theo báo cáo của huyện Tiên Yên, tính đến 30-10, dự án cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đoạn qua địa bàn huyện Tiên Yên có thể bàn giao mặt bằng sạch 12,203km/12,84km, tỷ lệ đạt 95,03% cho đơn vị thi công.

Tỷ lệ các hộ đã nhận tiền bồi thường đạt 98,98%
Tỷ lệ các hộ đã nhận tiền bồi thường đạt 98,98%

Trong đó, xã Đông Hải; 176/178 hộ đã nhận tiền bồi thường và ký biên bản bàn giao mặt bằng với tổng số tiền giải ngân trên 25,7 tỷ đồng; xã Đông Ngũ 91/91 hộ đã nhận tiền và ký biên bản bàn giao mặt bằng với tổng số tiền trên 9,7 tỷ đồng. Riêng xã Tiên Lãng tổng số 37 phương án; trong đó 25 hộ dân đã nhận đủ tiền bồi thường và ký nhận bàn giao mặt bằng với tổng số tiền trên 4,2 tỷ đồng; 11 hộ dân đã hoàn tất hồ sơ, sau khi có quyết định chỉnh tuyến đường dẫn lên cao tốc. Trung tâm PTQĐ đã lập xong phương án trình Hội đồng bồi thường GPMB huyện xét duyệt ngày 29/10/2018 và trình UBND huyện phê duyệt xong trước ngày 31/10/2018. (01 hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường). Tổng số tiền giải ngân đến thời điểm hiện tại đạt trên 37,1 tỷ đồng.

Số hộ dân đã nhận tiền bồi thường và ký biên bản bàn giao mặt bằng cho TTPTQĐ và UBND các xã: 292/295 phương án đã được phê duyệt. Tỷ lệ các hộ đã nhận tiền đạt 98,98 %Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái qua huyện Tiên Yên dài 12,84km, đi qua 3 xã: Tiên Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải. Tổng diện tích đất thu hồi là 780.670m2, liên quan đến 306 hộ dân, 6 đơn vị, tổ chức; trong đó có 13 hộ phải di chuyển nhà ở. Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đã thực hiện xong quá trình thẩm định, để lập phương án kiểm đếm, bồi thường và giải ngân đúng theo quy định.

Ngoài ra, UBND huyện Tiên Yên đã phê duyệt thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng cho các hộ dân tại 3 xã với tổng số tiền trên 600 triệu đồng./.

Xuân Thao – Trung tâm TT&VH Tiên Yên

.
.
.
.
.
.