Tiên Yên tích cực thực hiện chủ đề công tác năm

Thứ Sáu, 02/11/2018, 20:10 [GMT+7]
.
.

QTV - Thực hiện chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh về "Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên", huyện Tiên Yên đã xây dựng nhiều kế hoạch, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Qua đó đã đạt được những kết quả tích cực trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên.

Với quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm 2018 của tỉnh, huyện Tiên Yên đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức nhiều hội nghị quán triệt, triển khai chủ đề công tác năm 2018 đến 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ký cam kết thực hiện.

Để triển khai thực hiện, huyện đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Đô thị môi trường Tiên Yên mở rộng phạm vi hoạt động thu gom rác thải tại các xã, thị trấn; trong đó, gần 95% rác thải trên địa bàn thị trấn; 505 rác thải tại các xã Tiên Lãng, Đông Ngũ, Đông Hải, Yên Than, Hải Lạng, Đồng Rui được thu gom, xử lý thô bằng hình thức đốt và chôn lấp thủ công. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân chủ động tham gia giữ gìn, bảo vệ tài nguyên, môi trường; tích cực tham gia các hoạt động tập thể làm cho môi trường sống trên địa bàn ngày càng sạch đẹp hơn. Qua đó, từng bước tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong công tác bảo vệ, ứng phó, xử lý ô nhiễm môi trường trong các cấp, ngành và nhân dân.

Trạm Biên phòng Cảng Mũi Chùa, phối hới Đoàn thanh niên xã Tiên Lãng Ra quân hưởng ứng chiến dịch
Trạm Biên phòng Cảng Mũi Chùa, phối hới Đoàn thanh niên xã Tiên Lãng Ra quân hưởng ứng chiến dịch "Hãy làm sạch biển".

Đặc biệt, gắn việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 với Chỉ thị số 18 của tỉnh về tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Tiên Yên đã phối hợp phát hiện, xử lý hàng chục vụ khai thác, đánh bắt nguồn lợi thủy sản trái phép; tạm giữ 10 phương tiện tàu, thuyền; tiêu hủy hàng ngàn mét lưới lòng bát quát và các ngư cụ phục vụ khai thác, đánh bắt thủy sản bằng hình thức tận diệt. Kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh 13/13 điểm hoạt động kinh doanh, thu mua, tập kết phế liệu; trong đó có 12/13 điểm thu mua, tập kết phế liệu nằm trong khu dân cư; 10/13 điểm chưa trang bi trang thiết bị PCCC.

Bên cạnh đó, huyện Tiên Yên đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tỏ chức mít tinh hưởng ứng Ngày đất ngập nước thế giới 2018 (vào ngày 02/2/2018 tại xã Đồng Rui) và Hội thảo khoa học về "Đa dạng sinh học đất ngập nước Đồng Rui, Tiên Yên - Quảng Ninh". Qua đó, nhằm nhấn mạnh vai trò và giá trị của đất ngập nước đô thị. Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2018 kêu gọi các hành động để giữ gìn, phục hồi và quản lý các vùng đất ngập nước đô thị; đồng thời, phát triển đô thị bền vững kết hợp với bảo vệ các vùng đất ngập nước.

ra mắt mô hình phân loại rác thải tại gia đình của Hội phụ nữ thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng.
Ra mắt mô hình phân loại rác thải tại gia đình của Hội phụ nữ thôn Thác Bưởi 1, xã Tiên Lãng.

Một trong những đề án góp phần bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên đó là đề án “phân loại, xử lý rác thải tại gia đình”, do Cơ quan Khối MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội triển khai thực hiện từ đầu năm 2018, được triển khai tại 12 xã, thị trấn, mỗi xã, thị trấn nhằm thay đổi nhận thức của người dân trong việc nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ, sử dụng hợp lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, cơ quan khối MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội còn triển khai xây dựng nhiều mô hình làm thay đổi hành vi về bảo vệ môi trường tự nhiên như; mô hình: thôn, khu, tổ thực hiện phân loại và xử lý rác; thực hiện sử dụng "rác tái chế" thành việc làm hiệu quả thiết thực; mô hình tổ, nhóm "Dùng làn đi chợ", nhằm hạn chế sử dụng túi ni lon; mô hình "tổ thu gom rác thải" từ các gia đình đến địa điểm tập kết rác tập trung của các xã, thị trấn... mô hình thôn, khu xanh, sạch, đẹp.

Huyện cũng đã tiến hành lựa chọn nhà đầu tư để triển khai thực hiện dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại xã Đông Hải; đồng thời lập các phương án tối ưu khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tiến tới hoàn nguyên môi trường bãi rác thôn Công To, xã Tiên Lãng. Tiếp tục tăng cường quản lý tình trạng khai thác cát, đá, sỏi theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Ngoài ra, một số chỉ tiêu về môi trường như tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 98,6%; tỷ lệ dân cư nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 97%; 100% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ sở y tế, bệnh viện được thu gom, xử lý; tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 92,3%.

Với sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của các cấp, ngành và nhân dân trên địa bàn cùng những giải pháp cụ thể, phù hợp, việc thực hiện chủ đề công tác năm của Tiên Yên đã đạt được những kết quả khả quan, tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác bảo vệ môi trường./.

Xuân Thao – Trung tâm TT&VH Tiên Yên.

.
.
.
.
.
.