Hội nghị lấy ý kiến về công tác quy hoạch cán bộ Móng Cái

Thứ Bảy, 09/03/2019, 14:56 [GMT+7]
.
.

QTV - Ngày 8/3, Thành ủy Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức hội nghị về công tác cán bộ nhằm “Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý Thành phố thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2015- 2020 (2016- 2021) và giai đoạn 2020- 2025 (2021- 2026)”. 

Móng Cái bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh
Móng Cái bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch các chức danh

Việc bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo nhằm tạo sự chủ động về cán bộ trong nhiệm kỳ và chiến lược trong công tác cán bộ; bảo đảm tính kế thừa, phát triển và sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định chính trị của địa phương. 

Qua bổ sung quy hoạch cán bộ và xây dựng quy hoạch cán bộ sẽ phát hiện nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Móng Cái yêu cầu các đại biểu dự hội nghị cán bộ chủ chốt tham gia việc bổ sung quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của TP Móng Cái giai đoạn 2015 – 2020 (2016 – 2021) và 2020 – 2025 (2021 – 2026) nêu cao trách nhiệm, ý thức chính trị, nghiên cứu kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu và quan điểm chỉ đạo của của tỉnh để lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chất lượng. Các chức danh lãnh đạo, quản lý tối thiểu phải quy hoạch 2 - 3 người vào 1 chức danh, không quy hoạch 1 người vào 3 chức danh và không quy hoạch 1 chức danh quá 4 người.

Ngay sau khi nghe hướng dẫn cụ thể về cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện quy hoạch đối với từng vị trí chức danh; kết quả rà soát, phương hướng dự nguồn nhân sự, đại biểu dự hội nghị đã tiến hành lựa chọn, bỏ phiếu bổ sung quy hoạch chức danh cán bộ nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ tiếp theo, bao gồm: Bổ sung quy hoạch chức danh Bí thư , Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND; ủy viên BTV Thành ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố.

Thu Hằng (Trung tâm TT&VH Móng Cái)

.
.
.
.
.
.